#9YLCUGVC

Clash of Clans

members Level Vietnam #9YLCUGVC

Welcome to clash of clan . Ae chơi game vui vẻ nhiệt tình lành mạnh . Clan chuyên war , war k đủ hero , acc yếu war muộn bãi bỏ . Tuyển hall 12 chuyên war 😍

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins


Clan Scorecard™