#82LJP8J9

Buom Saigon

From Vietnam with 43 members

Donate thì phải nhiệt tình - Anh em đoàn kết hết mình vì nhau ✌️✌War phải tính toán trước sau - Chớ ham bonus thua đau cuối giờ 👊👊 War vì sắc áo màu cờ - Đánh cho xuống ruộng lên bờ mới thôi 💪💪

Total Trophies

38,800
+92

Total BH Trophies

31,581
+1,912

Donations

106,715
+35,242

Total Wins

1,917
+803

Total Versus Wins

40,103
+428