#82LJP8J9

Buom Saigon

members Level United States #82LJP8J9

Donate thì phải nhiệt tình - Anh em đoàn kết hết mình vì nhau ✌️✌War phải tính toán trước sau - Chớ ham bonus thua đau cuối giờ 👊👊 War vì sắc áo màu cờ - Đánh cho xuống ruộng lên bờ mới thôi 💪💪

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins