#8LJU2PRG

BINH DINH √TOP√

From Vietnam with 48 members

AE CLAN. WAR THEO CHẾ ĐỘ ĐÈN XANH ĐÈN ĐỎ,,, LƯU Ý TH 11. NÊN ĐÁNH SỚM ĐỂ TH 12. AE CÒN BIẾT ĐƯỜNG QUÉT SAO, SẼ ****Ỷ LUẬT WAR. NÊN AE. CỐ GẮNG

Total Trophies

43,670
+613

Total BH Trophies

37,080
+1,191

Donations

195,688
+55,970

Total Wins

2,752
+1,240

Total Versus Wins

56,027
+520