#2LQLRU0V

bct

members Level Vietnam #2LQLRU0V

Chào mừng mọi người đến với BCT. Đến được với clan là cái duyên, Gắn bó được với nhau là cái phận... Mong ACE tham gia war có trách nhiệm. Dont lính thì phải nhiệt tình,anh em đoàn kết hết mình vì nhau, war thì tính toán trước sau, chớ ham bonus.....

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins