#2LQLRU0V

bct

members Level #2LQLRU0V

Clan vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình war . Phần lớn clan toàn lão già lấy việc dont quân và war làm niềm vui... Bct nơi gieo mầm những tài năng....

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins