#LR0P22YU

ASeven

members Level Vietnam #LR0P22YU

1. vào nhớ chào hỏi,2. lịch sự, tôn trọng nhau,3. war hết 2 lượt,4. donate theo yêu cầu,5. donate 500 elder, 10k coleader,6. war, donate cống hiến giúp clan phát triển vững mạnh, tks ae đã gắn bó nhiệt tình.

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins