#8288LRVP

anhem vietnam

From Vietnam with 34 members

TUYỂN MEM WAR HOLL 12 KQ TRÊN 5X. NICK NHỎ, KHÁCH DU LỊCH MIỄN VÀO. MẤT CÔNG KICK. THANK ALL.

Total Trophies

38,354
+350

Total BH Trophies

32,011
+1,018

Donations

72,824
+15,601

Total Wins

2,734
+608

Total Versus Wins

41,691
+264