#2VRLCJVR

AE SAIGON BOLSA

members Level Vietnam #2VRLCJVR

can tuyen ae hall cham war.clan vv hoa đồng dont linh nhiêt tinh mong ae vao vui choi xay dung clan vung manh.Đac biet đanh war phai sớm AE còn để phụ vét nhà lại nữa cám ơn AE. Chúc Mừng Năm Mới đến tất cả các AE ở Saigon hay Bolsa!...

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins