#2VRLCJVR

AE SAIGON BOLSA

From Vietnam with 40 members

can tuyen ae hall cham war.clan vv hoa đồng dont linh nhiêt tinh mong ae vao vui choi xay dung clan vung manh.Đac biet đanh war phai sớm AE còn để phụ vét nhà lại nữa cám ơn AE.

Total Trophies

46,050
+388

Total BH Trophies

33,275
-1,070

Donations

121,180
+24,877

Total Wins

1,854
+696

Total Versus Wins

39,839
+282