#20QPPRU0Q

ae hue1

members Level Vietnam #20QPPRU0Q

☺☺ Mời ae vô clan nói chuyện ****iúp clan lớn mạnh hơn! Clan mình có cả nam và nữa ae vào tìm hiểu sau, Ai war thì để xanh ai k war thì để đỏ ạ. 😘😘😘 Trang Nấm😍😍 Thân!

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins