#YLP0YGQ

Ae Hai Phong

members Level Vietnam #YLP0YGQ

Welcome to Clan Ae Hải Phòng ( 1/11/2013 ) --- ĐOÀN KẾT --- NHIỆT TÌNH --- VUI VẺ ....... Clan nhận member TH12 đam mê war hoặc bay cúp. Không phân biệt vùng miền tham gia. Gắn bó lâu dài với clan. Welcome !!! We’re Never give Up ...

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins


Clan Scorecard™