Similar Clans
  1. Ae Hai Phong

    Ae Hai Phong

    44,189
#YLP0YGQ

Ae Hai Phong

From Vietnam with 45 members

Welcome to Clan Ae Hải Phòng ( 1/11/2013 ) --- ĐOÀN KẾT --- NHIỆT TÌNH --- VUI VẺ ....... Clan nhận member TH12 đam mê war hoặc bay cúp. Không phân biệt vùng miền tham gia. Gắn bó lâu dài với clan. Welcome !!! We’re Never give Up ...👌

Total Trophies

44,189
+2,874

Total BH Trophies

35,712
+1,313

Donations

140,142
+40,131

Total Wins

4,632
+1,094

Total Versus Wins

48,000
+338