#PVQ20PR8

AE Hà Thành

members Level Vietnam #PVQ20PR8

Chào mừng Ace đên’ với HàThành clan.! NQ:1/ko nc mất Lsự,co’ trên co’ dưới. 2/Ai ko war đc thi tắt đèn xanh,tuyêt đối ko bỏ war.3/Xin quân ghi rõ ràng,ko dont bừa nhât’ là vào jờ war...Thanks

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins