#GYCUJLU9

AE CAN THO

members Level Vietnam #GYCUJLU9

AE CAN THO .AE BỐN BỂ LÀ NHÀ NGƯỜI NAM KẺ BẮC ĐẬM ĐÀ TÌNH THÂN BAY CAO NẮM VƯNG TINH THẦN.CLAN ĐỨNG TỐP CÔNG ĐỒNG VN.KHI XƯA TA Ở TRÊN TRƠI CHỈ VÌ WAR RẨY BI ĐẦY XUỐNG ĐÂY.ĐÁNH WAR THÌ PHẢI CHO HAY ĐÁNH HAY TA LAI ĐƯƠC BAY LÊN TRƠI CHUC AE CHƠI VV

Total Trophies


Total BH Trophies


Donations


Total Wins


Total Versus Wins