#292UV2LC

AE♡ An Giang

From Vietnam with 46 members

clan AE♡An Giang chi tuyen ae nhiet tinh. Biết xin lính phải biết cho người khác. Dont lính theo yêu cầu cấm dont linh tinh. War du 2 lượt. tuyển mem hall 11 trở lên không tuyển mem yếu

Total Trophies

41,244
+2,094

Total BH Trophies

32,419
+628

Donations

156,482
+38,319

Total Wins

3,577
+1,163

Total Versus Wins

41,586
+238